چارت تشکیلاتی فرمانداری قصرقند

فرماندار

معاون

بخشدار مرکزی