حمیرا ریگی فرماندار قصرقند


کارشناس ارشد فناوری اطلاعات

محل تولد : چابهار

تجربیات اجرایی :

 

-          شروع به کار در طرح نیروی انسانی بهزیستی استان (شهرستان چابهار) به مسئول امور توانبخشی و پیشگیری

ازمهرماه 76

-          دبیرکمیسیون بانوان فرمانداری شهرستان چابهار در راستای ارتقاء سطح مشارکت ، آگاهی و ... زنان و جوانان

منطقه چابهار ازسال 78 تا 82

-          بخشدار مرکزی شهرستان بعنوان اولین بخشدار زن استان و سومین بخشدارزن کشور ( مأمور به خدمت از سازمان

بهزیستی به وزارت کشور از سال1380 لغایت 1385)

-          معاون ، جانشین و رئیس اداره بهزیستی از سال 86 الی 88

-          مشاوره اجرایی مدیرکل سازمان بهزیستی استان سیستان و بلوچستان در سال 88

-          فرماندار قصرقند از تاریخ 28/1/93

سوابق و مستندات :

 

نظر به تلاش ، جدیت و پشتکار در انجام امور تحول فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی عظیمی در سطح شهرستان و

استان رخ داد که بازتاب مثبتی در بین اقشار مختلف مردم منطقه و حتی مردم کشورهای همجوار داشته ، بطوریکه

این عملکرد مثبت باعث تقدیر و تشکر مقامات مختلف به شرح ذیل شده است :

-          دریافت تقدیرنامه در سطح ملی سه مورد ( وزارت آموزش و پرورش ، سازمان نهضت سوادآموزی کشور ، سازمان

مدیریت و برنامه ریزی )

-          دریافت تقدیرنامه درسطح استان ( استاندار و معاونت سیاسی – امنیتی استانداری و شورای اسلامی استان )

-          دریافت تقدیرنامه در سطح شهرستان ( نماینده محترم مجلس ، فرمانداران وقت ، امام جمعه محترم شهرستان

، شوراهای اسلامی وقت و ...)

-          دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاونین سازمان بهزیستی کشور

-          بخشدارنمونه استان و نماینده بخشداران استان در نشست های ملی

-          بخشدار نمونه شهرستان در دو سال پیایی 84-83

 

حمیراریگی فرماندارقصرقند